364595_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
364595_tabell
statistikk
2019-02-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2018

Innhold