342551_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
342551
statistikk
2018-09-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juli 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 364100,0-11,9
Vannkraft8 89795,0-12,7
Varmekraft3043,2-2,8
Vindkraft1641,734,1
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 743100,00,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7449,610,3
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 13340,53,2
Forbruk i alminnelig forsyning3 86649,9-4,0