342551_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
342551_tabell
statistikk
2018-09-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjuli 2018

Innhold