342547_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
342547
statistikk
2018-07-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 258100,0-8,7
Vannkraft9 75895,1-10,3
Varmekraft2782,725,6
Vindkraft2232,257,2
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 777100,0-3,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7088,140,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 13235,71,5
Forbruk i alminnelig forsyning4 93756,2-9,8