342547_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
342547_tabell
statistikk
2018-07-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetmai 2018

Innhold