311828_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
311828
statistikk
2017-11-03T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
September 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft11 358100,07,6
Vannkraft10 82895,36,4
Varmekraft2722,426,0
Vindkraft2582,364,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 455100,06,4
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5917,034,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 97935,21,1
Forbruk i alminnelig forsyning4 88457,87,2