311828_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
311828_tabell
statistikk
2017-11-03T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetseptember 2017

Innhold