287499_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287499
Oppdaterte tall
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 6,6 prosent lavere kraftproduksjon i februar 2017 enn i februar året før.

Elektrisitetfebruar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for februar er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 156100,0-6,6
Vannkraft12 66896,3-6,9
Varmekraft2822,1-3,3
Vindkraft2071,69,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 749100,0-3,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6165,2-3,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 86024,3-3,2
Forbruk i alminnelig forsyning8 27370,4-3,8