287499_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287499_tabell
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 6,6 prosent lavere kraftproduksjon i februar 2017 enn i februar året før.

Elektrisitetfebruar 2017

Innhold