247537_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
247537_tabell
statistikk
2016-02-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,2 prosent mindre kraftproduksjon i desember 2015 enn i desember året før.

Elektrisitetdesember 2015

Innhold