247535_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
247535_tabell
statistikk
2016-01-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var tilnærmet uendret kraftproduksjon i november 2015 sammenlignet med november året før.

Elektrisitetnovember 2015

Innhold