224977_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
224977_tabell
statistikk
2015-09-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 0,1 prosent lavere kraftproduksjon i juli 2015 enn i juli året før.

Elektrisitetjuli 2015

Innhold