224973_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
224973_tabell
statistikk
2015-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,5 prosent lavere kraftproduksjon i mai 2015 enn i mai året før.

Elektrisitetmai 2015

Innhold