199054_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199054_tabell
statistikk
2015-06-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 4,6 prosent lavere kraftproduksjon i april 2015 enn i april året før.

Elektrisitetapril 2015

Innhold