199048_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199048_tabell
statistikk
2015-02-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,7 prosent høyere kraftproduksjon i desember 2014 enn i desember året før.

Elektrisitetdesember 2014

Innhold