173515_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173515_tabell
statistikk
2014-10-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,2 prosent mindre kraftproduksjon i august 2014 enn i august året før.

Elektrisitetaugust 2014

Innhold