173513_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173513_tabell
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Kraftproduksjonen var 4,8 prosent høyere i juli 2014 enn i juli 2013.

Elektrisitetjuli 2014

Innhold