159817_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
159817_tabell
statistikk
2014-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetapril 2014

Innhold