159815_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
159815_tabell
statistikk
2014-05-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Det var tilnærmet uendret kraftproduksjon i mars 2014 sammenlignet med mars året før.

Elektrisitetmars 2014

Innhold