153287_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
153287_tabell
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetfebruar 2014

Innhold