141434_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
141434
Nær uendret kraftproduksjon
statistikk
2014-01-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær uendret kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 12 229 GWh i november 2013. Det er en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2012. Fra januar til november 2013 var produksjonen 9,1 prosent lavere enn i samme periode i 2012.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
November 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 229100,0-0,5
Vannkraft11 72095,8-0,9
Varmekraft3002,52,5
Vindkraft2091,718,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft10 762100,01,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5565,2-1,8
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 85526,5-0,8
Forbruk i alminnelig forsyning7 35168,32,1

Av den totale kraftproduksjonen i november 2013 utgjorde vannkraft 95,8 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,5 og 1,7 prosent.

Nettoeksport av kraft

I november 2013 eksporterte Norge 1 097 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 680 GWh. Det ga en nettoeksport på 417 GWh. I samme måned i 2012 var det en nettoeksport på 588 GWh.

Liten økning i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 11 812 GWh i november 2013, en oppgang på 0,9 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.