141434_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
141434_tabell
statistikk
2014-01-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetnovember 2013

Innhold