106238_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
106238
Nedgang i kraftproduksjonen
statistikk
2013-12-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 10 877 GWh i oktober 2013. Det er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme måned i 2012.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Oktober 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 877100,0-10,9
Vannkraft10 38495,5-11,7
Varmekraft3102,91,4
Vindkraft1831,731,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 669100,0-3,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5926,15,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 87329,7-2,3
Forbruk i alminnelig forsyning6 20464,2-5,2

Av den totale kraftproduksjonen i oktober 2013 utgjorde vannkraft 95 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 3 og 2 prosent.

Nettoeksport av kraft

I oktober 2013 eksporterte Norge 925 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 639 GWh. Det ga en nettoeksport på 286 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 1 079 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 10 590 GWh i oktober 2013, som innebærer en reduksjon på 4,9 prosent sett i forhold til samme måned året før.