106238_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
106238_tabell
statistikk
2013-12-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetoktober 2013

Innhold