129078_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
129078
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-11-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 9 887 GWh i september 2013. Det er en nedgang på 9,3 prosent sammenlignet med samme måned i 2012.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
September 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 887100,0-9,3
Vannkraft9 46995,8-10,0
Varmekraft3033,123,9
Vindkraft1151,2-17,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 085100,0-2,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5216,426,6
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 82735,00,1
Forbruk i alminnelig forsyning4 73758,6-5,7

Av den totale kraftproduksjonen i september 2013 utgjorde vannkraft 96 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 3 og 1 prosent.

Nettoeksport av kraft

I september 2013 eksporterte Norge 1 298 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 285 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 013 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 1 588 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 873 GWh i september 2013, en reduksjon på 4,8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.