129078_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
129078_tabell
statistikk
2013-11-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetseptember 2013

Innhold