129084_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
129084
Lavere kraftproduksjon i august
statistikk
2013-10-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Det var lavere kraftproduksjon i august 2013 enn i august året før.

Elektrisitetaugust 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon i august

Produksjonen av kraft var 10 140 GWh i august 2013. Det er en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med samme måned i 2012.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
August 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 140100,0-8,4
Vannkraft9 72695,9-9,0
Varmekraft2912,9-5,4
Vindkraft1221,264,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 536100,0-0,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4676,2-5,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 89638,4-0,6
Forbruk i alminnelig forsyning4 17255,40,6

Av den totale kraftproduksjonen i august 2013 utgjorde vannkraft 95,9 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,9 og 1,2 prosent.

Nettoeksport av kraft

I august 2013 eksporterte Norge 1 904 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 111 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 793 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 2 510 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 347 GWh i august 2013, en reduksjon på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.