129084_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
129084_tabell
statistikk
2013-10-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over utviklingen i tilgang og bruk av elektrisk kraft. Det var lavere kraftproduksjon i august 2013 enn i august året før.

Elektrisitetaugust 2013

Innhold