114761_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
114761
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-08-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på 68,2 TWh i første halvår 2013. Det er 11 prosent lavere enn i samme periode i fjor, som riktignok var det høyeste nivået registrert for årets seks første måneder.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Juni 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 636100,0-7,9
Vannkraft9 27096,2-8,4
Varmekraft2712,82,0
Vindkraft951,032,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 397100,0-2,4
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4476,0-8,6
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 78437,6-0,3
Forbruk i alminnelig forsyning4 16656,3-3,1

Nedgangen i kraftproduksjonen så langt i år kan blant annet ses i sammenheng med lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i store deler av perioden enn det var første halvår i fjor. Ved inngangen til året var fyllingsgraden 68,8 prosent, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det var 9,4 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt året før. Sammenlignet med første halvår i fjor var det en reduksjon i varmekraftproduksjonen på 13 prosent, mens vindkraftproduksjonen derimot økte med 10 prosent. Varme- og vindkraftproduksjonen utgjorde henholdsvis 1,5 og 0,8 TWh i perioden.

Fra rekordhøy nettoeksport til nettoimport av kraft

I første halvår eksporterte Norge 6,7 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 7,4 TWh. Det ga en nettoimport på 0,7 TWh. I samme periode i fjor hadde Norge en nettoeksport på rekordhøye 10 TWh.

Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene.

Oppgang i det samlede strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 68,9 TWh i første halvår i år, en økning på 3,7 prosent fra samme periode i 2012. Økningen i bruttoforbruket skyldes en oppgang i forbruket innenfor alminnelig forsyning. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Nedgang i strømforbruket innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 2,9 TWh i første halvår. Det er en nedgang fra samme periode i fjor på 11 prosent. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Uendret strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 17,1 TWh i første halvår 2013. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med samme periode i 2012.

Økning i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 42,4 TWh i første halvår 2013, en oppgang på 7,3 prosent sammenlignet med samme periode året før. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.