114761_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
114761_tabell
statistikk
2013-08-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjuni 2013

Innhold