127649_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
127649
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-07-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 9 795 GWh i mai 2013. Det er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med mai 2012, som var en måned med svært høy kraftproduksjon.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 795100,0-12,2
Vannkraft9 34795,4-13,5
Varmekraft3113,224,0
Vindkraft1371,433,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 587100,01,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5306,218,8
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 90633,83,0
Forbruk i alminnelig forsyning5 15160,0-0,2

Mens vannkraftproduksjonen viste en nedgang på 14 prosent fra mai 2012 til mai 2013, økte vind- og varmekraftproduksjonen med henholdsvis 34 og 24 prosent i denne perioden.

Nettoeksport av kraft

I mai 2013 importerte Norge 1 137 GWh elektrisk kraft, mens det ble eksportert 1 370 GWh. Det ga en nettoeksport på 233 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 1 780 GWh.

Økning i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 9 562 GWh i mai, en oppgang på 1,9 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.