127649_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
127649_tabell
statistikk
2013-07-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetmai 2013

Innhold