101946_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
101946
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-06-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 9 476 GWh i april 2013. Det er en nedgang på hele 22 prosent sammenlignet med april 2012, som var en måned med rekordhøy kraftproduksjon.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
April 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 476100,0-21,6
Vannkraft9 12896,3-22,1
Varmekraft2082,2-27,4
Vindkraft1411,565,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 954100,04,3
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4494,5-10,9
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 76727,8-0,3
Forbruk i alminnelig forsyning6 73867,77,6

Mens vann- og varmekraftproduksjonen viste en nedgang på henholdsvis 22 og 27 prosent fra april 2012 til april 2013, økte vindkraftproduksjonen med 65 prosent.

Nettoimport av kraft

I april 2013 importerte Norge 1 975 GWh elektrisk kraft, mens det ble eksportert 564 GWh. Det ga en nettoimport på 1 411 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 1 556 GWh.

Økning i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 10 886 GWh i april, en oppgang på 3,4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.