101946_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
101946_tabell
statistikk
2013-06-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetapril 2013

Innhold