94807_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
94807
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2013-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetfebruar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 12 426 GWh i februar 2013. Dette er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med februar 2012, som var en måned med rekordhøy kraftproduksjon.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 426100,0-13,9
Vannkraft12 09497,3-13,2
Varmekraft1921,5-40,4
Vindkraft1401,1-18,3
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 444100,0-0,8
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4143,6-27,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 73323,9-2,1
Forbruk i alminnelig forsyning8 29872,51,4

Vann-, varme og vindkraftproduksjon viste en nedgang på henholdsvis 13, 40 og 18 prosent fra februar 2012 til februar 2013.

Nettoimport av kraft

I februar 2013 importerte Norge 1 115 GWh elektrisk kraft, mens det ble eksportert 994 GWh. Dette ga en nettoimport på 121 GWh. I februar i fjor var det en nettoeksport på 1 707 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 12 547 GWh i februar 2013, et fall på 1,4 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Tap av strøm i nettet, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.