94807_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
94807_tabell
statistikk
2013-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetfebruar 2013

Innhold