269271_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/aar
269271
Lavere driftsresultat
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Den årlige elektrisitetsstatistikken skal gi en oversikt over økonomiske hovedtall for kraftnæringen og følge utviklingen i tilgang og forbruk av elektrisk kraft.

Elektrisitet2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere driftsresultat

Driftsresultatet for foretak i kraftnæringen ble 22,2 milliarder kroner i 2015, et fall på 16 prosent fra året før. Dette kan ses i sammenheng med markant lavere elektrisitetspriser i fjor.

Elektrisitetsbalanse (GWh)
2015ProsentandelEndring i prosent
2014 - 2015
Produksjon i alt144 511100,01,8
Vannkraftproduksjon138 45095,81,7
Varmekraftproduksjon3 5462,5-0,7
Vindkraftproduksjon2 5151,713,4
 
Import7 41116,8
Eksport22 0380,5
 
Bruttoforbruk129 8842,8
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 30536,5
Tap og statistisk differanse7 530-1,4
Nettoforbruk120 049100,02,6
Bergverksdrift og industri m.m.53 47944,52,0
Tjenesteyting m.m.25 85321,50,4
Husholdninger og jordbruk40 71833,94,7

Produksjonsverkene hadde det høyeste driftsresultatet på 15 milliarder. Nettselskapene oppnådde et driftsresultat på 3,8 milliarder, mens driftsresultatet for resterende verk var 3,4 milliarder. Årsoverskuddet i kraftnæringen ble 11,9 milliarder i 2015. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med 2014. 

Høye kraftinvesteringer i 2015

Bruttoinvesteringene for kraftselskapene gikk opp med 1,5 milliarder fra 2014 til 20,7 milliarder kroner i 2015. Det ble investert i kraftnett for 11,5 milliarder i 2015. Mens bruttoinvesteringer i vannkraftstasjoner var 4,6 milliarder, var bruttoinvesteringer i varme- og vindkraftverk henholdsvis 115 og 180 millioner.

Større kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var 144,5 TWh i 2015, en økning på 1,8 prosent i forhold til 2014. Mens varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,5 og 1,7 prosent av samlet produksjon, var andelen fra vannkraft 95,8 prosent. I 2015 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 14,0 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Sogn og Fjordane og Telemark (begge med 10,8 prosent).

Norge eksporterte 22,0 TWh i 2015, mens vi importerte 7,4 TWh. Dette ga en netto eksport på 14,6 TWh.

Oppgang i strømforbruket

Fra 2014 til 2015 var det en økning i totalt nettoforbruk av strøm på 2,6 prosent, og forbruket endte på 120,0 TWh. Husholdninger og jordbruk stod for om lag en tredjedel av det totale strømforbruket. Andre næringer med stor andel er kraftintensiv industri (30 prosent) og tjenesteyting (20 prosent).

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB