269271_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/aar
269271_tabell
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Den årlige elektrisitetsstatistikken skal gi en oversikt over økonomiske hovedtall for kraftnæringen og følge utviklingen i tilgang og forbruk av elektrisk kraft.

Elektrisitet2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Elektrisitetsbalanse (GWh)fullscreen-iconElektrisitetsbalanse (GWh)excel-iconElektrisitetsbalanse (GWh)csv-iconElektrisitetsbalanse (GWh)
Tabell 2Kraftstasjoner, etter type. Maksimal stasjonsytelse. Antall. MWfullscreen-iconKraftstasjoner, etter type. Maksimal stasjonsytelse. Antall. MWexcel-iconKraftstasjoner, etter type. Maksimal stasjonsytelse. Antall. MWcsv-iconKraftstasjoner, etter type. Maksimal stasjonsytelse. Antall. MW
Tabell 3Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWhfullscreen-iconProduksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWhexcel-iconProduksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWhcsv-iconProduksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh
Tabell 4Produksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eiergruppe. GWhfullscreen-iconProduksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eiergruppe. GWhexcel-iconProduksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eiergruppe. GWhcsv-iconProduksjon av elektrisk kraft, etter art, fylke og eiergruppe. GWh
Tabell 5Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe. GWhfullscreen-iconNettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe. GWhexcel-iconNettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe. GWhcsv-iconNettoforbruk av elektrisk kraft, etter type og forbrukergruppe. GWh
Tabell 6Nettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukergruppe og fylke. GWhfullscreen-iconNettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukergruppe og fylke. GWhexcel-iconNettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukergruppe og fylke. GWhcsv-iconNettoforbruk av elektrisk kraft i alt, etter forbrukergruppe og fylke. GWh
Tabell 7Nettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger pr. innbygger, etter fylke. kWhfullscreen-iconNettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger pr. innbygger, etter fylke. kWhexcel-iconNettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger pr. innbygger, etter fylke. kWhcsv-iconNettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger pr. innbygger, etter fylke. kWh
Tabell 8Priser på kraft og nettleie uten avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWhfullscreen-iconPriser på kraft og nettleie uten avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWhexcel-iconPriser på kraft og nettleie uten avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWhcsv-iconPriser på kraft og nettleie uten avgifter, etter forbrukargruppe. Øre/kWh
Tabell 9Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, etter fylke. Øre/kWhfullscreen-iconKraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, etter fylke. Øre/kWhexcel-iconKraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, etter fylke. Øre/kWhcsv-iconKraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, etter fylke. Øre/kWh
Tabell 10Priser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft. Øre/kWhfullscreen-iconPriser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft. Øre/kWhexcel-iconPriser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft. Øre/kWhcsv-iconPriser på kraft i engrosmarkedet og konsesjonskraft. Øre/kWh
Tabell 11Økonomiske hovedtall for kraftnæringen. Millioner kronerfullscreen-iconØkonomiske hovedtall for kraftnæringen. Millioner kronerexcel-iconØkonomiske hovedtall for kraftnæringen. Millioner kronercsv-iconØkonomiske hovedtall for kraftnæringen. Millioner kroner
Tabell 12Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe. Millioner kronerfullscreen-iconResultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe. Millioner kronerexcel-iconResultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe. Millioner kronercsv-iconResultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe. Millioner kroner
Tabell 13Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk. Millioner kronerfullscreen-iconResultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk. Millioner kronerexcel-iconResultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk. Millioner kronercsv-iconResultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter type verk. Millioner kroner
Tabell 14Innkjøp og salg av varige driftsmidler, etter art. Millioner kronerfullscreen-iconInnkjøp og salg av varige driftsmidler, etter art. Millioner kronerexcel-iconInnkjøp og salg av varige driftsmidler, etter art. Millioner kronercsv-iconInnkjøp og salg av varige driftsmidler, etter art. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB