Publisert Tittel Åpne
27. oktober 2020 Reviderte tall for tilgang og forbruk av energi og energiintensiteter Artikkel
19. juni 2020 Norsk økonomi ble mindre energiintensiv i 2019 Artikkel
18. juni 2020 Vi brukte mindre energi i fjor Artikkel
20. juni 2018 Energiforbruket i veitransport har økt mest Artikkel
28. juni 2017 Energiforbruket økte mest i tjenesteyting Artikkel
28. juni 2017 Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff Artikkel
28. juni 2017 Hva er nytt i tallene fra og med 2010? Artikkel