Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap2014-2015

Innhold

Arkiv for Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. mai 2016 2015 Økning i energiforbruket i fjor
18. oktober 2016 2014-2015 Økning i energibruken
8. oktober 2015 2013-2014 Stor nedgang i bruk av strøm og biobrensel i 2014