Omsetning i industrien flater ut

Publisert:

Industriomsetningen var uendret i 1.kvartal 2019 sammenlignet med siste kvartal i 2018, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2019 var det en nedgang på 1,1 prosent.

Indeksnivået for industriomsetningen var 156,3 (2005=100) i 1. kvartal 2019, mot 156,4 i foregående kvartal, viser sesongjusterte tall.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Omsetningsindeks for industrien
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151.2
Mar. 2014 150.2
Apr. 2014 152
Mai 2014 150.3
Juni 2014 149.5
Juli 2014 148.6
Aug. 2014 151.2
Sep. 2014 151.3
Okt. 2014 151.7
Nov. 2014 150.6
Des. 2014 152.2
Jan. 2015 150.2
Feb. 2015 150.2
Mar. 2015 151.2
Apr. 2015 153.5
Mai 2015 152.1
Juni 2015 150.4
Juli 2015 148.9
Aug. 2015 148.8
Sep. 2015 147.9
Okt. 2015 147.5
Nov. 2015 144.7
Des. 2015 143.7
Jan. 2016 141.5
Feb. 2016 140.3
Mar. 2016 138.9
Apr. 2016 138.3
Mai 2016 139.4
Juni 2016 139.2
Juli 2016 138.9
Aug. 2016 137.3
Sep. 2016 136.4
Okt. 2016 134.9
Nov. 2016 134.3
Des. 2016 133.8
Jan. 2017 135.8
Feb. 2017 138
Mar. 2017 140
Apr. 2017 140.4
Mai 2017 138.3
Juni 2017 137.3
Juli 2017 137.2
Aug. 2017 139.6
Sep. 2017 140.6
Okt. 2017 141.6
Nov. 2017 142.6
Des. 2017 145.8
Jan. 2018 146
Feb. 2018 145.9
Mar. 2018 144.5
Apr. 2018 146.1
Mai 2018 148.5
Juni 2018 151.4
Juli 2018 152.5
Aug. 2018 153
Sep. 2018 153.8
Okt. 2018 155.6
Nov. 2018 156.8
Des. 2018 156.4
Jan. 2019 156.8
Feb. 2019 156.6
Mar. 2019 156.3

Tremånedersendring: vekst for bygging av skip og plattformer

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen var uendret fra 4.kvartal 2018 til 1.kvartal 2019. Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro mest i positiv retning med en oppgang på 7,5 prosent i perioden. Øvrige næringer som også bidro positiv var:

  • Næringsmiddelindustri
  • Metallvareindustri
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest i negativ retning, og her var nedgangen på 5,9 prosent i perioden. I tillegg var det en omsetningsnedgang i metallindustri, som også bidro til å trekke ned samlet industriomsetning.

1 Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallvareindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2013 160.8 154.9 165.0 129.7 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 158.0 126.6 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 180.1 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 183.3 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 190.0 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 179.8 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 177.7 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 174.8 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 170.9 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 170.8 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 174.9 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 170.0 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.4 172.5 144.1 274.1
Feb. 2014 168.4 153.1 172.1 157.5 265.1
Mar. 2014 166.0 149.4 173.8 162.4 259.1
Apr. 2014 170.6 147.5 172.7 167.4 266.5
Mai 2014 171.7 144.6 169.6 155.3 262.2
Juni 2014 172.9 142.5 168.1 150.2 266.7
Juli 2014 170.8 140.2 171.7 143.2 274.5
Aug. 2014 171.9 136.3 170.9 151.5 306.4
Sep. 2014 173.0 134.0 171.4 150.1 307.7
Okt. 2014 173.2 131.7 169.0 161.4 305.7
Nov. 2014 174.1 135.2 169.8 157.9 290.2
Des. 2014 175.7 134.1 172.5 156.1 297.0
Jan. 2015 177.7 128.5 160.3 140.0 305.3
Feb. 2015 177.5 123.6 158.1 143.9 308.2
Mar. 2015 177.2 127.6 157.0 142.3 319.3
Apr. 2015 178.1 131.0 165.3 157.0 308.3
Mai 2015 178.6 130.9 167.2 148.2 302.2
Juni 2015 179.1 132.0 163.0 142.6 278.8
Juli 2015 178.9 132.7 158.6 135.7 270.8
Aug. 2015 180.3 129.3 157.4 134.6 259.9
Sep. 2015 180.0 131.3 152.1 133.6 256.5
Okt. 2015 181.3 133.8 152.4 121.8 256.4
Nov. 2015 182.9 137.4 146.8 109.5 242.7
Des. 2015 185.3 131.9 151.6 113.0 236.5
Jan. 2016 186.6 124.1 150.5 121.0 222.4
Feb. 2016 190.6 116.6 150.2 120.6 212.1
Mar. 2016 193.3 111.8 144.9 113.1 204.8
Apr. 2016 194.3 110.5 142.7 106.5 197.1
Mai 2016 192.8 113.6 140.7 113.0 189.9
Juni 2016 193.9 114.9 143.5 114.8 168.2
Juli 2016 193.9 114.8 153.5 112.0 165.0
Aug. 2016 193.6 112.8 155.3 103.7 160.2
Sep. 2016 193.4 105.5 156.6 101.3 170.6
Okt. 2016 194.6 100.8 146.5 101.5 161.9
Nov. 2016 195.8 96.5 147.2 104.8 148.7
Des. 2016 195.6 100.9 143.1 100.3 131.7
Jan. 2017 196.3 117.6 142.6 97.9 126.6
Feb. 2017 197.4 133.2 141.1 90.9 131.2
Mar. 2017 198.7 141.5 148.5 96.9 128.5
Apr. 2017 196.4 137.6 146.4 96.5 127.5
Mai 2017 190.3 132.8 144.0 91.0 121.4
Juni 2017 186.2 130.9 143.5 83.8 123.6
Juli 2017 187.5 128.0 142.8 91.8 113.5
Aug. 2017 192.2 130.0 136.5 103.5 116.4
Sep. 2017 194.8 132.6 133.9 104.1 117.0
Okt. 2017 194.6 135.6 144.1 96.3 125.0
Nov. 2017 194.9 139.5 147.0 93.5 127.5
Des. 2017 197.7 148.2 146.8 96.0 141.1
Jan. 2018 195.3 153.0 140.1 96.5 142.5
Feb. 2018 194.8 152.0 145.3 96.4 142.8
Mar. 2018 192.7 146.0 142.1 96.0 137.5
Apr. 2018 198.0 143.4 148.0 98.1 140.3
Mai 2018 201.3 146.5 155.4 101.7 150.0
Juni 2018 202.3 149.8 159.9 109.9 152.3
Juli 2018 202.1 155.7 154.3 107.7 153.3
Aug. 2018 201.8 153.2 154.2 104.1 150.4
Sep. 2018 201.7 164.8 156.8 102.8 147.4
Okt. 2018 201.6 167.4 161.2 113.1 148.9
Nov. 2018 200.8 170.3 161.9 121.9 160.0
Des. 2018 201.3 160.1 162.0 122.9 169.5
Jan. 2019 203.7 155.6 164.7 121.3 178.4
Feb. 2019 203.6 152.8 166.8 128.4 176.6
Mar. 2019 203.4 150.7 171.1 132.1 171.6

Månedsendring: Industriomsetningen noe ned i mars

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,1 prosent fra februar til mars 2019, viser sesongjusterte tall.

Maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest i negativ retning. Her var nedgangen på henholdsvis 11 og 8 prosent fra februar til mars.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri trakk i motsatt retning og bidro til å dempe den samlede nedgangen fra februar til mars.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i februar 2019

Industriomsetningen i eurosonen hadde en oppgang på 0,5 prosent fra januar til februar 2019, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 1,1 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 0,4 og 0,1 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tall

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

 

Kontakt