Økt industriomsetning i 2018

Publisert:

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 7,6 prosent fra 2017 til 2018. Det var særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro til veksten i årsomsetningen.

Årstall for omsetning i industrien viser en økning fra 778 til 837 milliarder kroner fra 2017 til 2018, ifølge statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette tilsvarer en årsvekst på 7,6 prosent. Veksten i industriomsetningen ble drevet av høyere omsetning i både hjemme- og eksportmarkedet, der veksten var på henholdsvis 7 og 8,4 prosent.

De aller fleste industrinæringene hadde omsetningsvekst, men de næringene som bidro mest til den samlede veksten, var:

  • Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer

Figur 1. Utviklingen i industriomsetningen etter marked. Sesongjusterte tall. (2014 = 100)

Totalomsetning Eksportmarkedet Hjemmemarkedet
1. kv 2014 99.6 99.8 98.6
1. kv 2014 99.2 96.9 101.5
1. kv 2014 100.3 98.7 101.3
1. kv 2014 100.9 104.7 98.6
1. kv 2015 100.3 101.3 98.7
1. kv 2015 99.8 104.5 97.8
1. kv 2015 98.0 105.5 92.8
1. kv 2015 95.3 99.8 92.1
1. kv 2016 92.2 93.4 90.7
2. kv 2016 92.3 94.8 91.9
3. kv 2016 90.4 91.6 89.3
4. kv 2016 88.7 91.6 86.6
1. kv 2017 92.9 97.8 88.8
2. kv 2017 91.0 99.2 86.7
3. kv 2017 93.2 97.5 90.3
4. kv 2017 96.7 102.9 92.1
1. kv 2018 95.9 103.4 90.2
2. kv 2018 100.3 107.7 96.5
3. kv 2018 102.0 111.1 95.8
4. kv 2018 103.7 110.6 99.2

Betydelig vekst for maskinindustrien i 2018

Industriomsetningens vekst i 2018 kommer etter noen magre år der omsetningen først falt i perioden 2014 til 2016, før vi så en liten oppgang i 2017. Nedturen fra 2014 var preget av lavere oljepris og reduserte leveranser til olje- og gassnæringen. I 2018 snudde utviklingen i oljeinvesteringene som har gitt økt etterspørsel og større leveranser for den petroleumsrettede leverandørindustrien. Av de petroleumsrettede leverandørnæringene er det særlig maskinindustrien som rapporterer om økt omsetning, der veksten var på hele 21 prosent i 2018. Denne veksten kommer etter en sammenhengende omsetningsnedgang siden 2014. Maskinindustrien er en næring som har vært gjennom en omfattende nedbemanningsprosess de siste årene, og omsetningen lå i 2018 fortsatt betydelig under 2014-nivået.

Figur 2. Utviklingen i omsetningen i maskinindustri. Sesongjusterte tall. (2014 = 100)

Maskinindustri
1. kv 2014 91.6
1. kv 2014 94.3
1. kv 2014 108.9
1. kv 2014 105.2
1. kv 2015 113.0
2. kv 2015 98.4
3. kv 2015 90.8
4. kv 2015 83.8
1. kv 2016 72.4
2. kv 2016 59.4
3. kv 2016 60.5
4. kv 2016 46.7
1. kv 2017 45.4
2. kv 2017 43.7
3. kv 2017 41.5
4. kv 2017 50.1
1. kv 2018 48.4
2. kv 2018 53.9
3. kv 2018 52.4
4. kv 2018 60.1

Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter

Økning i oljeprisen gjennom store deler av 2018 smittet over i økte priser for raffinerte petroleumsprodukter. Denne prisveksten har gitt en betydelig omsetningsvekst i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og det var omsetningsveksten for denne næringsgruppen som var det viktigste bidraget til den samlede veksten i industriomsetningen.

Figur 3. Utviklingen i omsetningen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Sesongjusterte tall. (2014 = 100)

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
1. kv 2014 106.27
1. kv 2014 101.57
1. kv 2014 95.94
1. kv 2014 96.22
1. kv 2015 90.51
2. kv 2015 93.97
3. kv 2015 94.16
4. kv 2015 95.17
1. kv 2016 78.91
2. kv 2016 81.53
3. kv 2016 75.7
4. kv 2016 73.26
1. kv 2017 99.65
2. kv 2017 92.68
3. kv 2017 95.24
4. kv 2017 108.2
1. kv 2018 102.9
2. kv 2018 105.6
3. kv 2018 118.46
4. kv 2018 117.68

Nye markedssegmenter for skipsverftene

Produsenter av skip og oljeplattformer hadde også positiv utvikling i omsetningen, med en vekst på 16 prosent fra 2017 til 2018. Det var spesielt skipsverftene som trakk opp årsveksten for denne næringsgruppen, der oppgangen var på hele 30 prosent. Norske skipsverft var i perioden med svært høye oljeinvesteringer i stor grad spesialisert innenfor leveranser til olje- og gassnæringen, mens man i den senere tid har vunnet kontrakter innenfor andre markedssegmenter, som cruiseskip, ferger og fisketrålere. Denne omstillingen har gitt grobunn for betydelig omsetningsvekst for næringen, på tross av at etterspørselen etter spesialiserte skip til olje- og gassnæringen har vært liten de siste årene.

Figur 4. Utviklingen i omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer. Sesongjusterte tall. (2014 = 100)

Bygging av skip Bygging av oljeplattformer
1. kv 2014 119.2 101.3
1. kv 2014 105.1 89.1
1. kv 2014 80.7 108.3
1. kv 2014 95.0 101.3
1. kv 2015 93.9 102.0
2. kv 2015 77.3 95.9
3. kv 2015 77.0 91.6
4. kv 2015 72.8 78.0
1. kv 2016 72.5 73.8
2. kv 2016 74.6 75.1
3. kv 2016 59.2 67.0
4. kv 2016 62.3 65.1
1. kv 2017 65.6 58.8
2. kv 2017 55.1 56.6
3. kv 2017 71.1 60.5
4. kv 2017 61.7 56.2
1. kv 2018 71.2 58.0
2. kv 2018 84.5 61.5
3. kv 2018 71.7 59.4
4. kv 2018 100.5 60.9

Kontakt