Care services

To the Top

10441: Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall (M) (closed series) 2004 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern , Net operating expenditures, assistance to substance abusers as a percentage of total net operating expenditures, social services, consolidated accounts , Man-years of psychiatric nurses, per 10 000 inhabitants ,

Selected 1 of total 16

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Selected 1 of total 13

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Sammenstilling av KOSTRA-data på områdene psykisk/rus fra ulike faktaark/skjemaer. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).