Care services

To the Top

07790: F1. Nursing and care services - basic data (M) (closed series) 1999 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Depreciation, institutions, consolidated accounts , Depreciation, home-based services, consolidated accounts , User payment for home help, consolidated accounts ,

Selected 1 of total 159

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content Årsverkstall for 2015, publisert 15.6.2016, ble oppdatert 28.6.2016.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).