Social assistance

To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variables

04687: G. Social assistance - basic data (M) (M) (closed series) 1999 - 2016

Mahta Souri, Statistics Norway
+47 93604094
Unni Grebstad, Statistics Norway
+47 94 50 68 66
2018-03-15 08:00
Total population:
Persons
Inhabitants 20 - 66 years:
?
VAT compensation operations, social services:
NOK 1000
VAT compensation investments, social services:
NOK 1000
Total net operating expenditures:
NOK 1000
Net operating expenditures, social services including local government employment measures:
NOK 1000
Net operating expenditures, services, counselling and preventive social work:
NOK 1000
Net operating expenditures, social assistance:
NOK 1000
Net operating expenditures, assistance to substance abusers:
NOK 1000
Net operating expenditures, local government employment measures:
NOK 1000
Gross investment expenditures, social services:
NOK 1000
Net operating expenditures, social services:
NOK 1000
Gross operating expenditures, social services:
NOK 1000
Gross operating expenditures, social assistance:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditures, social services:
NOK 1000
Wages, social services:
NOK 1000
Lønnsutgifter funksjon 242:
NOK 1000
Lønnsutgifter funksjon 243:
NOK 1000
Lønnsutgifter funksjon 273:
NOK 1000
Lønnsutgifter funksjon 276:
NOK 1000
Wages, social services including local government employment measures:
NOK 1000
Recipients of social assistance:
Persons
Recipients of social assistance, 18-66 years:
Number
Recipients of social assistance, 20-66 years:
Persons
Recipients of social assistance, 18-24 years:
Number
Recipients of social assistance, 25-66 years:
Number
Recipients of social assistance, caring for children up to 18 years:
Number
Social assistance (Allowance and loan):
NOK
Benefits months:
Måneder
Average payment of social assistance per month:
NOK
Average duration:
Måneder
Average duration recipients aged 18-24:
Måneder
Average duration recipients aged 25-66:
Måneder
Average duration, recipients with social assistance as main source of income:
Måneder
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
NOK
Recipients of social assistance, duration 6 months or more:
Persons
Percentage of recipients (of social assistance) with duration 6 months or more:
Per cent
Recipients of social assistance, social assistance including benefits to refugees and immigrants main source of income:
Persons
Recipients of social assistance, pension main source of income:
Persons
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
Persons
Recipients of social assistance, salary main source of income:
Persons
Recipients of social assistance, other source of income:
Persons
Recipients of social assistance, in full-time employment:
Persons
Recipients of social assistance, in part-time employment:
Persons
Recipients of social assistance, unemployed:
Persons
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
Persons
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
Persons
Recipients of social assistance, not in labour force:
Persons
Recipients of social assistance, in other forms for employment:
Persons
Recipients of social assistance who have been given debt counselling related to disbursement:
Number
Recipients of social assistance with an individual plan:
Number
Rate of benefit per month for single people:
NOK
Rate of benefit per month for married couples:
NOK
Rate of benefit per month for people living in shared flat:
NOK
Overhead rate per month for one child, aged 0-5:
NOK
Overhead rate per month for one child, aged 6-10:
NOK
Overhead rate per month for one child, aged 11-17:
NOK
Service point for social services user as a unit at the social security office:
Ja/nei
Service point for social services user as a social services information centre in the municipal:
Ja/nei
Groceries/ food - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Clothes/shoes - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Furniture - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Travel - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Telephone-/newspaper subrcription/TV-license - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Leisure activities - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Individual share doctor/medicine - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Preserving dental care - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Accomodation cost - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Rent - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Benefit rates based on recommendation (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Governmental guidelines as accounting base (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Year of resolution - benefit rates:
Årstall
Child allowances not included when measuring level of support (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Cash for care not included when measuring level of support (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Electricity - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Household insurance - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Domestic utensils included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Income of children not included when measuring level of support (1=yes, 0=no):
Ja/nei
Man-year, debt counselling per 31.12:
Årsverk
Man-years, assistance to substance abusers:
Årsverk
Kommunale NAV-årsverk på statlige områder:
Årsverk
Statlige NAV-årsverk på kommunale områder:
Årsverk
Decisions made about temporary programmes of action offered drug addicts:
Number
Debt counselling given to persons who have not recieved social assistance:
Number
Number of decisions made about buying programmes of action outside the municipality, offered drug addicts:
Number
Ungdomsteam/-koordinator:
Ja/nei
Totale kostnader til krisesenter:
NOK
Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31/12?:
Ja/nei
Er krisesentertilbudet til menn lokalisert i deres kommune per 31/12?:
Ja/nei
Krisesenter internkontroll:
Ja/nei
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet?:
Ja/nei
Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner?:
Ja/nei
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner:
Ja/nei
Tverretatlig konsultasjonsteam vold i nære relasjoner:
Ja/nei
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner i egen kommune:
Ja/nei
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner interkommunalt:
Ja/nei
Antall med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Persons
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
Persons
Sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Persons
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
Persons
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP:
Persons
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år:
Persons
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 18- 24 år:
Persons
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet:
NOK 1000
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
Persons
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Persons
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
Persons
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
Persons
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Persons
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
Persons
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Persons
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
Persons
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
Persons
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
Persons
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Persons
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
Persons
Har kommunen utbetalt livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement?:
Ja/nei
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Persons
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Persons
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Persons
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
Persons
Total population:
1.1.
Inhabitants 20 - 66 years:
1.1.
VAT compensation operations, social services:
1.1.
VAT compensation investments, social services:
1.1.
Total net operating expenditures:
1.1.
Net operating expenditures, social services including local government employment measures:
1.1.
Net operating expenditures, services, counselling and preventive social work:
1.1.
Net operating expenditures, social assistance:
1.1.
Net operating expenditures, assistance to substance abusers:
1.1.
Net operating expenditures, local government employment measures:
1.1.
Gross investment expenditures, social services:
1.1.
Net operating expenditures, social services:
1.1.
Gross operating expenditures, social services:
1.1.
Gross operating expenditures, social assistance:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, social services:
1.1.
Wages, social services:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 242:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 243:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 273:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 276:
1.1.
Wages, social services including local government employment measures:
1.1.
Recipients of social assistance:
1.1.
Recipients of social assistance, 18-66 years:
1.1.
Recipients of social assistance, 20-66 years:
1.1.
Recipients of social assistance, 18-24 years:
1.1.
Recipients of social assistance, 25-66 years:
1.1.
Recipients of social assistance, caring for children up to 18 years:
1.1.
Social assistance (Allowance and loan):
1.1.
Benefits months:
1.1.
Average payment of social assistance per month:
1.1.
Average duration:
1.1.
Average duration recipients aged 18-24:
1.1.
Average duration recipients aged 25-66:
1.1.
Average duration, recipients with social assistance as main source of income:
1.1.
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Recipients of social assistance, duration 6 months or more:
1.1.
Percentage of recipients (of social assistance) with duration 6 months or more:
1.1.
Recipients of social assistance, social assistance including benefits to refugees and immigrants main source of income:
1.1.
Recipients of social assistance, pension main source of income:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
1.1.
Recipients of social assistance, salary main source of income:
1.1.
Recipients of social assistance, other source of income:
1.1.
Recipients of social assistance, in full-time employment:
1.1.
Recipients of social assistance, in part-time employment:
1.1.
Recipients of social assistance, unemployed:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
1.1.
Recipients of social assistance, not in labour force:
1.1.
Recipients of social assistance, in other forms for employment:
1.1.
Recipients of social assistance who have been given debt counselling related to disbursement:
1.1.
Recipients of social assistance with an individual plan:
1.1.
Rate of benefit per month for single people:
1.1.
Rate of benefit per month for married couples:
1.1.
Rate of benefit per month for people living in shared flat:
1.1.
Overhead rate per month for one child, aged 0-5:
1.1.
Overhead rate per month for one child, aged 6-10:
1.1.
Overhead rate per month for one child, aged 11-17:
1.1.
Service point for social services user as a unit at the social security office:
1.1.
Service point for social services user as a social services information centre in the municipal:
1.1.
Groceries/ food - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Clothes/shoes - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Furniture - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Travel - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Telephone-/newspaper subrcription/TV-license - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Leisure activities - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Individual share doctor/medicine - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Preserving dental care - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Accomodation cost - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Rent - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Benefit rates based on recommendation (1=yes, 0=no):
1.1.
Governmental guidelines as accounting base (1=yes, 0=no):
1.1.
Year of resolution - benefit rates:
1.1.
Child allowances not included when measuring level of support (1=yes, 0=no):
1.1.
Cash for care not included when measuring level of support (1=yes, 0=no):
1.1.
Electricity - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Household insurance - included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Domestic utensils included in rate of benefit per month for single people (1=yes, 0=no):
1.1.
Income of children not included when measuring level of support (1=yes, 0=no):
1.1.
Man-year, debt counselling per 31.12:
1.1.
Man-years, assistance to substance abusers:
1.1.
Kommunale NAV-årsverk på statlige områder:
1.1.
Statlige NAV-årsverk på kommunale områder:
1.1.
Decisions made about temporary programmes of action offered drug addicts:
1.1.
Debt counselling given to persons who have not recieved social assistance:
1.1.
Number of decisions made about buying programmes of action outside the municipality, offered drug addicts:
1.1.
Ungdomsteam/-koordinator:
1.1.
Totale kostnader til krisesenter:
1.1.
Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31/12?:
1.1.
Er krisesentertilbudet til menn lokalisert i deres kommune per 31/12?:
1.1.
Krisesenter internkontroll:
1.1.
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet?:
1.1.
Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner?:
1.1.
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner:
1.1.
Tverretatlig konsultasjonsteam vold i nære relasjoner:
1.1.
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner i egen kommune:
1.1.
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner interkommunalt:
1.1.
Antall med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
1.1.
Sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
1.1.
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
1.1.
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP:
1.1.
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år:
1.1.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 18- 24 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
1.1.
Har kommunen utbetalt livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement?:
1.1.
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
1.1.
Statistics Norway
External PROD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Navigating with keyboard and screenreader. Select multiple object in row: SHIFT+arrow down/up. To select a single value in the listbox: Windows:Hold Ctrl + arrow down. Then release Ctrl and press space. Repeat. Mac:CMD+arrow down/up. Then release CMD and press spacebar. Repeat. (Works only in Chrome, not in Safari). To exit listbox with values selected, press TAB-key.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total population , Inhabitants 20 - 66 years , VAT compensation operations, social services ,

Selected 1 of total 123

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000