Transport and communication in municipalities and county authorities

04668: L. Transport and communication - basic data (C) (closed series) 1999 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 113 Selected

Search

region

Total 27 Selected

Search

year Select at least one value

Total 18 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Christina Lyle, Statistics Norway
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistics Norway
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Unit
Total population:
Persons
VAT compensation operations, transport and communications:
NOK 1000
VAT compensation investments, transport and communications:
NOK 1000
Total net operating expenditures:
NOK 1000
Net operating expenditures, transport and communication. NOK 1000:
NOK 1000
Net operating expenditures scheduled road transport. NOK 1000:
NOK 1000
Net operating expenditures, ferry routes for provincial connections. NOK 1000:
NOK 1000
Net operating expenditures, regular coastal routes. NOK 1000:
NOK 1000
Net operating expenditures, transport for disabled. NOK 1000:
NOK 1000
Net operating expenditures, tramways and suburban railways. NOK 1000:
NOK 1000
Gross investment expenditures, transport and communication. NOK 1000:
NOK 1000
Gross operating expenditures, provincial roads. NOK 1000:
NOK 1000
Transport for disabled. Number of trips:
Number
Scheduled road transport. Number of vehicle kilometres:
Kilometre
Distance sailed, ferry routes for provincial connections. Kilometres:
Kilometre
Distance sailed, regular coastal routes. Kilometres:
Kilometre
Vehicle kilometres, tramways and suburban railways:
Kilometre
Transport for disabled. Number of users:
Number
Passenger kilometres, scheduled road transport:
Kilometre
Passenger kilometres, ferry routes for provincial connections:
Kilometre
Passenger kilometres, regular coastal routes:
Kilometre
Passenger kilometres, tramways and suburban railways:
Kilometre
Numberof pupils qualifying for free school transport, public transport:
Number
Capacity kilometres, scheduled road transport:
Kilometre
Capacity kilometres, regular coastal routes:
Kilometre
Capacity kilometres, tramways and suburban transport:
Kilometre
Costs for routes for school pupils only:
NOK 1000
Provincial roads. Kilometres:
Kilometre
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Kilometer:
Kilometre
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Kilometer:
Kilometre
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Kilometer:
Kilometre
State roads. Kilometres:
Kilometre
Provincial roads with 50 km/h speed limit. Kilometres:
Kilometre
Local roads. Kilometres:
Kilometre
Private roads in the county. Kilometres:
Kilometre
Number of kilometres of provincial roads with hard surface and annual average daily traffic above 5 000:
Kilometre
Antall meter kollektivfelt langs fylkesvei:
Metre
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), scheduled road transport:
Number
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), ferry routes for provincial connections:
Number
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), regular coastal routes:
Number
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), tramways and suburban railways:
?
Antall skolereiser i grunn- og videreg. skole:
Number
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, scheduled road transport:
Number
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, ferry routes for provincial connections:
Number
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, regular coastal routes:
Number
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, tramways and suburban railways:
Number
Number of scheduled school trips in upper secondary school, scheduled road transport:
Number
Number of scheduled school trips in upper secondary school, ferry routes for provincial connections:
Number
Number of school trips in upper secondary school, regular coastal routes:
Number
Number of scheduled school trips in upper secondary school, tramways and suburban railways:
Number
Antall skolereiser i videreg. skole:
Number
Number of pupils entitled to school transport (primary and lower secondary school):
Number
Number of pupils entitled to school transport (upper secondary school):
Number
Pupils by routes not open for other passengers (primary and lower secondary school):
?
Antall skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole:
Number
Pupils by routes not open for other passengers (upper secondary school):
Number
Total number of trips, scheduled road transport:
Number
Total number of trips, regular coastal routes:
Number
Total number of trips, ferry routes for provincial connections:
Number
Total number of trips, tramways and suburban railways:
Number
Alle reiser:
Number
Number of pupils by transport not open for other passengers than pupils, scheduled road transport:
Number
All pupils in primary and lower secondary school, county:
Number
Pupils in upper secondary education, by county of residence:
Persons
Antall elever i grunn- og videreg. skole:
Number
Antall skolereiser i grunnskole:
Number
Net operating expenditures, total provincial roads. NOK 1000:
NOK 1000
Net operating expenditures, provincial roads, total:
NOK 1000
Gross investment expenditures total provincial roads:
NOK 1000
Antall meter 2 og 3 felts fylkesvei med midtrekkverk:
Metre
Fylkesvei med 4 felt:
Kilometre
Antall meter med støyskjermer og voller langs fylkesvei:
Metre
Antall km gang- og sykkelvei langs fylkesvei:
Kilometre
Antall tunneler på fylkesveier:
Number
Antall kilometer tunneler på fylkesveier:
Kilometre
Antall tunneler på fylkesveier med lengde > 500 meter:
Number
Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
Number
Number of road bridges on provincial roads:
Number
Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
Number
Antall bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
Number
Antall fraktede kjøretøy på fylkesveiferger:
Number
Antall fylkesveifergesamband:
Number
Antall fraktede kjøretøy målt i PBE (personbilenheter):
Number
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT over 2500:
Number
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 1000 og 2500:
Number
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 500 og 999:
Number
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 100 og 499:
Number
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 100:
Number
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 500:
Number
Antall fylkesveifergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,0 meter:
Number
Antall fylkesveifergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med tillatt aksellast inntil 10 tonn:
Number
Antall km fylkevei åpnet for trafikk siste år:
Kilometre
Antall km dekkelagt fylkesvei siste år:
Kilometre
Antall km stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år:
Kilometre
Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesk. invest:
Kilometre
Antall skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år:
Number
Antall km ny 4-felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år:
Kilometre
Antall km midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye 2- og 3- felts fylkesveier siste år:
Kilometre
Antall km med forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år:
Kilometre
Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
Number
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent:
Number
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent:
Number
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
Number
Antall elever med lukket skoleskyss, grunn- og videreg. skole:
?
Bompengeinntekter i investering, fra egne bommer , fylkesveier, konsern:
NOK 1000
Bompengeinntekter i investering, fra bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
NOK 1000
Bompengeinntekter i drift, fra egne bommer, fylkesveier, konsern:
NOK 1000
Bompengeinntekter i drift, bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
NOK 1000
Fylkesvei uten fast dekke:
Kilometre
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Kilometer:
Kilometre
Bto. dr.utg. i 1000 kr for kollektivtransport:
NOK 1000
Antall km gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere:
Kilometre
Vedlikeholdsutgifter til fylkesveier:
NOK 1000
Reference time
Total population:
1.1.
VAT compensation operations, transport and communications:
1.1.
VAT compensation investments, transport and communications:
1.1.
Total net operating expenditures:
1.1.
Net operating expenditures, transport and communication. NOK 1000:
1.1.
Net operating expenditures scheduled road transport. NOK 1000:
1.1.
Net operating expenditures, ferry routes for provincial connections. NOK 1000:
1.1.
Net operating expenditures, regular coastal routes. NOK 1000:
1.1.
Net operating expenditures, transport for disabled. NOK 1000:
1.1.
Net operating expenditures, tramways and suburban railways. NOK 1000:
1.1.
Gross investment expenditures, transport and communication. NOK 1000:
1.1.
Gross operating expenditures, provincial roads. NOK 1000:
1.1.
Transport for disabled. Number of trips:
1.1.
Scheduled road transport. Number of vehicle kilometres:
1.1.
Distance sailed, ferry routes for provincial connections. Kilometres:
1.1.
Distance sailed, regular coastal routes. Kilometres:
1.1.
Vehicle kilometres, tramways and suburban railways:
1.1.
Transport for disabled. Number of users:
1.1.
Passenger kilometres, scheduled road transport:
1.1.
Passenger kilometres, ferry routes for provincial connections:
1.1.
Passenger kilometres, regular coastal routes:
1.1.
Passenger kilometres, tramways and suburban railways:
1.1.
Numberof pupils qualifying for free school transport, public transport:
1.1.
Capacity kilometres, scheduled road transport:
1.1.
Capacity kilometres, regular coastal routes:
1.1.
Capacity kilometres, tramways and suburban transport:
1.1.
Costs for routes for school pupils only:
1.1.
Provincial roads. Kilometres:
1.1.
Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Kilometer:
1.1.
Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Kilometer:
1.1.
State roads. Kilometres:
1.1.
Provincial roads with 50 km/h speed limit. Kilometres:
1.1.
Local roads. Kilometres:
1.1.
Private roads in the county. Kilometres:
1.1.
Number of kilometres of provincial roads with hard surface and annual average daily traffic above 5 000:
1.1.
Antall meter kollektivfelt langs fylkesvei:
1.1.
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), scheduled road transport:
1.1.
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), ferry routes for provincial connections:
1.1.
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), regular coastal routes:
1.1.
Number of scheduled school trips (primary and lower secondary school and upper secondary school), tramways and suburban railways:
1.1.
Antall skolereiser i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, scheduled road transport:
1.1.
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, ferry routes for provincial connections:
1.1.
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, regular coastal routes:
1.1.
Number of scheduled school trips in primary and lower secondary school, tramways and suburban railways:
1.1.
Number of scheduled school trips in upper secondary school, scheduled road transport:
1.1.
Number of scheduled school trips in upper secondary school, ferry routes for provincial connections:
1.1.
Number of school trips in upper secondary school, regular coastal routes:
1.1.
Number of scheduled school trips in upper secondary school, tramways and suburban railways:
1.1.
Antall skolereiser i videreg. skole:
1.1.
Number of pupils entitled to school transport (primary and lower secondary school):
1.1.
Number of pupils entitled to school transport (upper secondary school):
1.1.
Pupils by routes not open for other passengers (primary and lower secondary school):
1.1.
Antall skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Pupils by routes not open for other passengers (upper secondary school):
1.1.
Total number of trips, scheduled road transport:
1.1.
Total number of trips, regular coastal routes:
1.1.
Total number of trips, ferry routes for provincial connections:
1.1.
Total number of trips, tramways and suburban railways:
1.1.
Alle reiser:
1.1.
Number of pupils by transport not open for other passengers than pupils, scheduled road transport:
1.1.
All pupils in primary and lower secondary school, county:
1.1.
Pupils in upper secondary education, by county of residence:
1.1.
Antall elever i grunn- og videreg. skole:
1.1.
Antall skolereiser i grunnskole:
1.1.
Net operating expenditures, total provincial roads. NOK 1000:
1.1.
Net operating expenditures, provincial roads, total:
1.1.
Gross investment expenditures total provincial roads:
1.1.
Antall meter 2 og 3 felts fylkesvei med midtrekkverk:
1.1.
Fylkesvei med 4 felt:
1.1.
Antall meter med støyskjermer og voller langs fylkesvei:
1.1.
Antall km gang- og sykkelvei langs fylkesvei:
1.1.
Antall tunneler på fylkesveier:
1.1.
Antall kilometer tunneler på fylkesveier:
1.1.
Antall tunneler på fylkesveier med lengde > 500 meter:
1.1.
Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
1.1.
Number of road bridges on provincial roads:
1.1.
Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
1.1.
Antall bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter:
1.1.
Antall fraktede kjøretøy på fylkesveiferger:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband:
1.1.
Antall fraktede kjøretøy målt i PBE (personbilenheter):
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT over 2500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 1000 og 2500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 500 og 999:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT mellom 100 og 499:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 100:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med PBEÅDT under 500:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband med tillatt gjennomkjøringshøyde inntil 4,0 meter:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband som kan trafikkeres av kjøretøy med tillatt aksellast inntil 10 tonn:
1.1.
Antall km fylkevei åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km dekkelagt fylkesvei siste år:
1.1.
Antall km stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år:
1.1.
Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesk. invest:
1.1.
Antall skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år:
1.1.
Antall km ny 4-felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye 2- og 3- felts fylkesveier siste år:
1.1.
Antall km med forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år:
1.1.
Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var mellom 96 og 98 prosent:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var under 96 prosent:
1.1.
Antall fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
1.1.
Antall elever med lukket skoleskyss, grunn- og videreg. skole:
1.1.
Bompengeinntekter i investering, fra egne bommer , fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i investering, fra bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i drift, fra egne bommer, fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinntekter i drift, bompengeselskap, fylkesveier, konsern:
1.1.
Fylkesvei uten fast dekke:
1.1.
Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Kilometer:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr for kollektivtransport:
1.1.
Antall km gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere:
1.1.
Vedlikeholdsutgifter til fylkesveier:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

User manual for StatBank