Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak vekst i boligsalget

  Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus og Rogaland med henholdsvis 16 og 8 prosent flere boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en ...

  Artikkel
 • Færre byggetillatelser

  I 2. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 500 boliger med i alt 1 191 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 3 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Flere nye boliger i juni

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 31 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Det var særlig byggetillatelser i Oslo som bidro til økningen.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 0,4 prosent

  Prisene på brukte boliger har sunket i mange regioner i 2. kvartal 2017. Nedgangen har vært størst i Oslo-området og lengst sør i landet viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Avskrivninger på boliger

  Rapporter 2017/20

  Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har for boligprisene.

  Publikasjon
 • Sterk start på 2017 for byggenæringene

  Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin året før.

  Artikkel
 • Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekjøparane måtte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei måtte ut med langt meir langs kyststripa frå svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til dømes tilsvarande gjennomsnittspris 4,...

  Artikkel
 • Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane

  Kommunane brukte 5,6 milliardar kroner på brann- og ulukkesvern i 2016. Mesteparten av dette gjekk med til beredskap knytt til brannar og andre ulukker.

  Artikkel
 • Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger

  Kommunene disponerte litt flere boliger i 2016 enn året før. Flere flyktninger flyttet inn, slik at flyktningene nå er den største nyinnflyttede gruppen.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger øker

  Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent.

  Artikkel
 • Færre boliger, flere næringsbygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall. Samtidig økte næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge.

  Artikkel
 • Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

  De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 2,4 prosent på landsbasis fra januar 2016 til januar 2017. I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kroner for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Vi bor stadig tettere

  De siste ti årene har tallet på boliger økt med 273 000. Blokker står for 44 prosent av nettoveksten, som utelukkende har kommet i tettbygde strøk.

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet, hadde i 2015 en nedgang i omsetningen på 8,5 prosent fra 2014. Dette er den største nedgangen siden tidsserien startet opp i 1999.

  Artikkel