Sterk start på 2017 for byggenæringene

Publisert:

Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin året før.

Den sterke veksten i 1. termin 2017 har sammenheng med økt omsetning blant virksomhetene i næringen oppføring av bygninger. Denne næringen opplevde en økning på 11,2 prosent fra 1. termin 2016. Til sammenligning var økningen i næringen på 3,8 prosent fra 1. termin 2015 til samme termin 2016. Sterk vekst kan også observeres i spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Denne næringen opplevde en oppgang på 10,0 prosent i forhold til 1. termin 2016, mot 1,7 prosent fra 1. termin 2015 frem til 1. termin 2016.

Veksten i anleggsnæringene var på 9,0 prosent i 1. termin 2017 sammenlignet med samme periode året før.

Figur 1. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2015 54.1 64.8 72.7 59.6 78.9 83.6
2016 56 66.5 77.7 64 83.4 90.5
2017 61.8

Bygge- og anleggsvirksomhetene i Rogaland har i lengre tid vært preget av nedgang i omsetningen. 1. termin 2017 var derimot den andre påfølgende perioden der det ble registrert økt omsetning sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Figur 2. Endring i omsetning for Rogaland, prosent i forhold til samme periode året før

1. termin 2014 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin 1. termin 2015 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin 1. termin 2016 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin 1. termin 2017
Endring i prosent 9.1 10.7 13.3 7.6 11.9 2.9 1.6 1.3 -3.6 -4.2 -9.9 -4.8 -10.3 -12.3 -6.8 -6.8 -7.7 2.7 10.2

Endret datagrunnlag

Fra 1. termin 2017 er datagrunnlaget endret gjennom Skatteetatens nye Mva-melding.