Færre byggetillatelser

Publisert:

I 2. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 500 boliger med i alt 1 191 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 3 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til eneboliger. I 2. kvartal 2017 er antall igangsettingstillatelser til boliger i eneboliger gått ned med 31 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2016. Boliger i boligblokker hadde derimot en økning på 19 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet, ifølge statistikken Byggeareal.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
1. kv. 2000 5704 5498
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1 .kv. 2001 6523 6567
2 .kv. 2001 6503 6511
3 .kv. 2001 6376 6332
4 .kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1 .kv. 2003 5756 5653
2 .kv. 2003 5484 5597
3 .kv. 2003 5734 5640
4 .kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4762 4835
3. kv. 2009 4778 4742
4. kv. 2009 4909 4967
1. kv. 2010 5166 4991
2. kv. 2010 4757 4924
3. kv. 2010 5267 5192
4. kv. 2010 6010 6183
1. kv. 2011 7323 7122
2. kv. 2011 7192 7099
3. kv. 2011 6347 6640
4. kv. 2011 6791 6481
1. kv. 2012 6540 6857
2. kv. 2012 7836 7792
3. kv. 2012 8613 8243
4. kv. 2012 7269 7855
1. kv. 2013 7768 7420
2. kv. 2013 7084 7315
3. kv. 2013 7454 7457
4. kv. 2013 7845 7636
1. kv. 2014 6275 7406
2. kv. 2014 7506 7033
3. kv. 2014 6643 6730
4. kv. 2014 6700 6807
1. kv. 2015 7480 7327
2. kv. 2015 7604 7645
3. kv. 2015 7780 7846
4. kv. 2015 8161 7950
1. kv. 2016 7998 8361
2. kv. 2016 9407 9120
3. kv. 2016 9560 9628
4. kv. 2016 9539 9568
1. kv. 2017 9504 9446
2. kv. 2017 9225 9261

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 3 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de tre siste kvartaler.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 2. kvartal i år, hadde en nedgang på 12 prosent sammenlignet med 1. kvartal i år.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
1. kv. 2000 1040589 975491
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1 .kv. 2001 1013659 1079698
2 .kv. 2001 1107874 1046404
3 .kv. 2001 991474 979852
4 .kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988896 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1 .kv. 2003 840911 818489
2 .kv. 2003 799402 838875
3 .kv. 2003 900140 923831
4 .kv. 2003 1095023 1008988
1. kv. 2004 964039 1036017
2. kv. 2004 1162709 1017417
3. kv. 2004 949745 999672
4. kv. 2004 1072037 1022913
1. kv. 2005 1018824 1080377
2. kv. 2005 1189617 1151419
3. kv. 2005 1217589 1196950
4. kv. 2005 1185780 1223420
1. kv. 2006 1244233 1228206
2. kv. 2006 1243476 1226839
3. kv. 2006 1224812 1238222
4. kv. 2006 1229577 1261799
1. kv. 2007 1391470 1326730
2. kv. 2007 1338774 1426337
3. kv. 2007 1575122 1520997
4. kv. 2007 1585630 1557083
1. kv. 2008 1544961 1567100
2. kv. 2008 1499062 1570551
3. kv. 2008 1676469 1588386
4. kv. 2008 1509783 1536641
1. kv. 2009 1419814 1363882
2. kv. 2009 1158192 1188599
3. kv. 2009 1038657 1129802
4. kv. 2009 1309970 1243674
1. kv. 2010 1336073 1405916
2. kv. 2010 1668014 1458723
3. kv. 2010 1289630 1453409
4. kv. 2010 1413722 1431100
1. kv. 2011 1560686 1393178
2. kv. 2011 1214459 1366977
3. kv. 2011 1345608 1319091
4. kv. 2011 1372207 1313110
1. kv. 2012 1286746 1359359
2. kv. 2012 1362383 1368886
3. kv. 2012 1711062 1327609
4. kv. 2012 1162412 1272099
1. kv. 2013 1197817 1254280
2. kv. 2013 1473290 1285448
3. kv. 2013 1286554 1325689
4. kv. 2013 1276956 1320227
1. kv. 2014 1374962 1308847
2. kv. 2014 1281566 1316191
3. kv. 2014 1288764 1305201
4. kv. 2014 1340199 1290544
1. kv. 2015 1244117 1282692
2. kv. 2015 1283496 1279672
3. kv. 2015 1297840 1283007
4. kv. 2015 1325649 1320510
1. kv. 2016 1317002 1388169
2. kv. 2016 1540756 1455217
3. kv. 2016 1485339 1501201
4. kv. 2016 1450146 1494519
1. kv. 2017 1538290 1452708
2. kv. 2017 1360727 1440545

Oslo, Akershus og Hordaland på fylkestoppen

Ser vi på igangsettingstillatelsene i det enkelte fylke, er det Oslo som ligger på topp. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 2 057 boliger i 2. kvartal 2017. Deretter kommer fylkene Akershus og Hordaland med henholdsvis 1 071 og 972 boliger.

Nedgang for næringsbygg

I 2. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 055 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en nedgang på 12 prosent fra samme kvartal året før.

719 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 2. kvartal 2017 kom det til 719 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 232 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 487 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

478 boliger er revet eller brent

I 2. kvartal 2017 var det en avgang på 478 boliger, og 329 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 492 bygninger. Av disse var 1 649 næringsbygninger, 240 fritidsbygninger og 1 603 boliggarasjer med videre.

 

Kontakt