Vi bor stadig tettere

Publisert:

De siste ti årene har tallet på boliger økt med 273 000. Blokker står for 44 prosent av nettoveksten, som utelukkende har kommet i tettbygde strøk.

Kart over boliger i Norge, 2017

Kartet viser antall boliger i Norge presentert på et fast geografisk rutenett i 3 rutenettstørrelser, 250x250m, 1x1km og 5x5km. Fargene indikerer tettheten på boligene; jo mørkere farge, jo flere boliger i den aktuelle ruten.

Alle tre rutenettstørrelser vises samtidig, men du kan slå av og på de ulike temalagene ved å klikke på ikonet øverst til høyre. Merk også at dataene vises innenfor såkalte målestokkterskler, dvs at data på 250x250m-ruter ikke er synlige før du zoomer deg ned til et mindre område. 

Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Boliger 2017).

Your browser does not support iframe. <a href="https://kart.ssb.no/embedded/8f150418-e7be-4ea5-a801-acc2ac56e98f" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

Utviklingen i boligbestanden de siste ti år viser at flere og flere bor stadig tettere. Fire av fem boliger på landsbasis er i tettbygde strøk. Storbyene står for store deler av boligfortettingen. I de ti mest folkerike kommunene er mer enn 90 prosent av boligene i tettbygd strøk. Og av de fem største storbykommunene er andelen tettbygde boliger 98 prosent og over.

Statistikk på rutenett kan lastes ned fra geodatasiden.

Figur 1

Andel boliger innen tettsted og antall boliger per km² i tettsted. Fylke. 2017

Stor boligtetthet – også i mindre kommuner

Selv om boligtettheten gjennomgående er størst i de mest folkerike kommunene, finnes det også mindre kommuner der få boliger er i spredtbygde strøk. Etter Oslo og Stavanger kommer Lørenskog kommune på listen over kommunene med størst boligtetthet, målt i andel boliger innen tettsted. Disse tre kommunene har alle over 99 prosent av boligene i tettbygde områder.

Flere bor i høyden

Selv om halvparten av boligene fortsatt er eneboliger, er økningen størst i antall blokkleiligheter. De siste ti årene har boligmassen netto økt med 273 000 boliger, hvorav 44 prosent er blokkleiligheter. Andelen blokkleiligheter har vært økende siste ti år og står nå for 24 prosent av boligene. Dette er en økning på 2,4 prosentpoeng eller 120 000 leiligheter.

Dreiningen fra eneboliger mot flere blokkleiligheter gir seg også utslag i at flere har inngang i andre etasje eller høyere. Ser vi på de siste fem årene, har 45 prosent av netto vekst vært boliger med inngang over første etasje.

  • Flere tall og tabeller om Boliger

Kontakt